CESTA LÁSKY A MILOSTI.... horoskop na období od 20.-26.10.2014 Petra Nel Smolová

21.10.2014 07:43

Slunce v konjunkci s Venuší zůstává ve znamení Vah
do 23. 10. 2014, do 14 hodin a 5 minut. Do této doby probíhá „kontrola“ harmonie. Tam, kde ještě nenastala, bude vynesena skrze tělo – nemoc.

Tato konjunkce symbolizuje lásku a harmonii a ve Vahách je tato konjunkce nejsilnější a někdy přináší růžové brýle a nebo právě zklamání, že svět kolem vás není růžový.

Konjunkce se 23. 10. přesune do znamení Štíra a dostane jiný projev. Začnou se zesilovat a zintezivňovat city, vášně, tvořivost, radost, která povede k seznamování a hledání nových kontaktů. K tomu se připojí harmonický aspekt Neptuna, vyšší oktávy lásky, milosti, soucítění, tajemství a hloubky. Až do 31. 10., kdy tento trigon působí, je rozrezonována bezpodmínečná láska, milost, odpuštění, pravdivost citů, jejich hloubka a vyšší intenzita mystických prožitků.

Na zemi plyne velká podpora Boží Matky, která podporuje mír, harmonii a odpuštění. Odevzdat se cestě Lásky.

Okamžikem novoluní, které nastává 23. 10. ve 23:55 hodin, kdy nastává i zatmění Slunce (z ČR není viditelné), prochází nové pocity a expanze vědomí. Proces „zasvěcení“ do kolektivních hodnot nabývá nyní povahy vciťování.

Stále se píše o bezpodmínečné lásce a o všem, co s tím souvisí. V hlavě víme, co to asi je, a jak by to mělo vypadat. Ale prožitek je úplně jiný. V této době se velká část lidí může dotknout tohoto prožitku, dostat ochutnávku prožitku bezpodmínečné lásky, milosti, odpuštění a odevzdání se.

Merkur je v konjunkci s Dračí hlavou, v opozici s Uranem a v konjunkci s Dračím ocasem.

Lidská mysl se dostává do kontaktu s vyšším vědomím, a tím se rozpadá forma, mentální vzorce.

Logika nefunguje, paměť nefunguje, chybí vám slova, nelze se soustředit. Můžete působit nepřítomným dojmem. Jsem a nejsem z tohoto světa.

Ten, kdo se bude držet za každou cenu starého myšlení, se může dostat až do stavu „šílenství“ a strachu.

Cesta nyní vede přes změnu myšlení a komunikaci. Je potřeba říkat pravdu, pojmenovávat pravými jmény, pojmenovávat své pocity, své myšlenky, svou víru a pravdu.

Jak to vše udělat? Potřeba lpění a chtění mít to jinak, mít život podle svých představ, přináší problémy a těžkosti. Pak dochází k nepřijetí života. Prvotní a zásadní postoje, které přináší „utrpení“ je odmítání. Nový postoj je důvěra k Životu – Bohu. Tak je člověk otevřený.

A skrze člověka se projevuje velká rozmanitost možností Života, pocitů.

Jsem otevřený. Přijímám, co ke mně přichází, skrze sebe nechávám projevit prožívání a nechávám odeznít, aby mohla přijít další bohatost možností Života – Boha.

Kroky: jsem otevřený, přijímám, prožívám, odevzdám, děkuji.

Částečné zatmění Slunce symbolizuje odpojení se od svého programu. Na chvilku prožijete zapomnění na své malé já, na svou individualitu, budou zrušeny „chybné“ programy, aby mohl „naskočit“ nový program.

K tomu je velmi důležité výše zmíněná důvěra, otevřenost, přijímání, skrze sebe nechat projít a poděkovaní.

Každý dostane to, co unese. Vesmír neplýtvá energií.

Přeji hodně důvěry.

S láskou Petra Nel Smolová

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

—————

Zpět