Horoskop na období od 20.7.26.7.2015 Petra Nel Smolová

22.07.2015 14:13

Slunce vstupuje 23. 7. před 6 hodinou ranní do znamení Lva. Toto znamení v člověku podporuje nalezení své individuality, jedinečnosti a nalezení svého středu. Pochopení, že vše, co tvořím, je tvořeno skrze mně a tím mít v sobě pokoru. Jsem prostředníkem projevení Božského tvoření. Když jsem jen v egu, chci získat uznání, ocenění, důležitost a pozornost. Zvýší se potřeba zviditelnit sebe a snadno spadnu do sobectví.

Slunce v konjunkci s Merkurem trvá do 28. 7. Je to doba, kdy potřebujeme vše pochopit, uchopit myslí, cítíme nutnost věcem porozumět. Jsou velmi dobré podmínky ke komunikaci, pro jednání s úřady a na nové obchodní smlouvy. Merkur – Saturn přináší hloubavé a systematické myšlení.

Tím, že je Slunce v trigonu na Saturna do 29. 7., je tu příznivý vliv právě pochopení hlubší podstaty Lva. Máme tři úrovně, ve kterých energie, tedy i znamení, působí. Saturn dodává moudrost, zodpovědnost využít své dary, schopnosti, svou osobnost. Tento aspekt pomáhá k udržení si své pevnosti a odolnosti při velmi silném aspektu Urana a Marse – hádky, boje, skrytá agresivita. Díky tomuto aspektu dokážeme využít, poučit se a zachovat se moudře, když jsme spojeni s vědomím. Slunce – prozřetelně se dívat do budoucnosti. Když budete propadat nejistotě, chaosu a neklidu, který povede k podrážděnosti, pak vám to říká, že nejsi spojen se svým vědomím – Sluncem.

Mars v kvadratuře na Urana od 18. 7. do 2. 8. je aspektem, který přináší velké napětí. To následně způsobuje nehody, úrazy. Aspekt Mars kvadratura Uran je aspekt chirurgického řezu. Proto řezné rány, poranění a zároveň zlomeniny z nehod při sportu či autonehod. Pokud se potlačí jakýkoliv vztek, agrese nebo lítost, dojde k emocionálnímu výbuchu nebo k úrazu, pokud toto napětí nebude projeveno. To neznamená být neurvalým člověkem, který kolem sebe křičí a je agresorem nebo ublíženou chudinkou. Jde o to v sobě přijmout Marse – energie konání, činu, pudu sebezáchovy, která na druhé straně je i vztekem, zlobou, bojovnou energií, když jsme v ohrožení. Máme v sově Tvořitele a Ničitele. Podívejte se na svého ničitele. Objeví se chaos.

Uran prochází 7 let Beranem a má „za úkol“ změnit – otevřít vědomí nového Já v nás: uvědomění si, kým jsem. Nalezením sebeuvědomění a sebevědomí. Poznání svého Jáství a tím ve svém vědomí poustoupit dál. Nalézt své pravé Já, nalézt sám sebe. Kde se chováme ještě jako děti? Jak reagujeme, když se cítíme ohrožení? Jak se chovám, když chci něco získat, když něco potřebuji? Mars v Raku se chová někdy dětinsky a jako rozmazlené dítě si chce vyvztekat nebo vyplakat to, co chce. Přece takové bezbranné dítě nemůže být zákeřné. Pozor! Opak je pravdou. Když před vámi stojí „chudinka“, opustíte bdělost. Nenapadne vás, že je tam skrytá agresivita a především sobectví dosáhnout svého. Když před vámi stojí agresor, víte, kdo před vámi stojí a vy jste v pozornosti. Už chápete tu zákeřnost? Tento aspekt se nemusí objevit v agresi a v hádkách, ale skrze bezmocnost, pozici oběti a skrytá je velká sobeckost a bezohlednost. Tím se vytváří potlačená agresivita, která potom musí prasknout jako vřed. To se pak může projevit skrze emocionální výbuch, úraz a ve celosvětovém měřítku přírodní katastrofy – sucha, zemětřesení, tajfuny, výbuchy, boje. Objeví se technické závady, problémy s počítači, mobily, internetem, auty.

Napětí v lidech je vygradované, neustálé změny, rychlé události, velký tlak okolností na člověka vede k velké únavě a vyčerpání. Tím se snadněji stáváme podráždění, nesoustředění a emocionálně nestabilní. Ve světě se objeví hodně neshod, nespokojenosti, které povedou k veřejným protestům. Starý systém se hroutí, ale za každou cenu ho chtějí mocní udržet, a proto se musí světová situace ještě vyhrotit. Mars s Uranem vždy žádá změnu, aby to, co nefunguje, prošlo nalezením nové cesty a změnou společenského uspořádání.

Venuše v konjunkci s Jupiterem – (bohatství srdce, hojnost), v kvadratuře se Saturnem – procházíme zráním ve svých hodnotách, citech, lásce. Venuše (19. 7. – 31. 7.) vstoupila do Panny, kde přichází střízlivost a hlavně udělat si jasno ve svých hodnotách a citech. 25. 8. se Venuše stává retrográdní a začne se pomalu navracet zpátky do Lva, kam vstoupí 1. 8. Jupiter dává Venuši bohatost, naplnění a optimismus v lásce. Tím, že je kvadratura od Saturna, bude prověřováno vaše „štěstí“. Na jedné straně prožívání uvědomění si svého bohatství lásky, schopnosti milovat, tvořit a být v hojnosti a na druhé straně se může objevit pocit, že právě vám osud  nedovoluje toto bohatství a hlubokou lásku dostat zvenčí. Je něco, co vám brání od života dostat „štěstí.“ Ve spojitosti kvadratury Jupitera a Saturna je potřeba udržet rovnováhu mezi přijímáním a dáváním, mezi plýtváním a šetřením, mezi poživačností a askezí. Objeví se pocit stagnace. Pocit, že vám není umožněn růst a vývoj. Objevíte se znova v situaci, kterou jste prožili již mnohokrát a mysleli jste si, že jste již udělali vše pro to, abyste ji pochopili, přijali a překročili. Z toho poplyne pocit stagnace a nedostatku. Objeví se štěstí, láska, bohatství ale s nějakým omezením. Vše bude na dosah, ale nebudete to mocí mít. Můžeme to přirovnat ke stolu hojnosti, kde jsou všechny pochoutky, ale vy si nebudete moci vzít (působení do 12. 8.). Týká se to i financí.

Hezký týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

—————

Zpět