Být tím, kým JSEM ...HOROSKOP Petry Nel Smolové na období od 22. - 31. 8. 2014

24.08.2014 23:08

Milí přátelé, ráda bych se s Vámi podělila o horoskopy, které mne velmi oslovují...Vnímám, že oslovují především nitro čtenáře a nepatří zrovna k těm, které Vám sdělí, co se stane v tu a v tu hodinu... a v tom tkví právě jejich hloubka. Autorkou horoskopů je karmická astroložka Petra Nel Smolová, kterou jsme měli možnost poznat na semináři Cesta za Světlem.. a jsem velmi ráda, že se opět s ní setkáme 2. října...

Zde je tedy aktuální HOROSKOP Petry Nel Smolové na období od 22.-31.8.2014

Být tím, kým JSEM

    Mars se dostává do konjunkce se Saturnem ve Štíru do 7. 9., energie se dostává pod silnou kontrolu řádu a systému. Je omezena fyzická energie a objeví se únava a vyčerpání, pokud se energie nevede zacíleně a konstruktivně. Mars symbolizuje energii, vůli, ego, prosazení a agresivitu, to vše má projít zralostí a moudrostí Saturna. Získáme to přes omezení,houževnatost řešit podstatné věci a již neuhýbat. Jen tak se můžete dostat kupředu. Objevují se vám komplikace, překážky, zastavování a nemoce? Tam před něčím uhýbáte. Jaké bolesti se chcete vyhnout? Podívejte se, co jste v minulosti nedořešili a utekli od toho, místo toho abyste se postavili tomu čelem a hledali řešení. Přiznejte si bolest a projděte skrze ní. Těžkosti jsou nám dávany, abychom se vyvíjeli, ne, abychom utíkali. Pokud utečete, jednou vás vaše bolest dohoní a to v silnější situaci.
 
Nyní díky konjunkci Saturna s Marsem ve Štíru máte k dispozici velkou sílu proniknout až k podstatě problému, kde je kořen příčiny bolesti a máte schopnosti velké transformace. Chcete-li ji odhalit, pak je potřeba se rozhodnout a postavit se čelem. Pak žádejte, ptejte se, modlete se, aby vám bylo odhaleno. Přijde k vám člověk, který vám s tím pomůže. Přijde sen, který vysvětlí. Přijde znamení, které přinese uvědomění…Využijte všechny dostupné techniky.
 
Prozřetelnost podporuje veškerý vývoj k poznání a odhalení, co vás svazuje a trápí.
 
Potřeba je velká touha po odhalení, houževnatost a nezlomnost v hledání, tak dlouho se ptát a klást otázky…Protože ten, kdo se ptá, je připraven na odpověď. A pak se musí s důvěrou odevzdat vyšší moudrosti, že odpověď, poznání, pomoc přijde v té chvíli, kdy se odevzdáte náruči vyšší vůle. Stejně tak jako malé dítě s rozbitým kolenem do matčiny bezpečné náruče.
 
Nejdříve je potřeba vytvořit kroky, pracovat, rozhodnout se a výsledek odevzdat.
 
Můžeme konjunkci přirovnat k mistru karate. Vědomé použití každé části těla a pak zastavení pohybu, dostání se do klidu a energie pracuje dále sama a následně po zastavení, znova vědomě rozpohybovat tělo k přesnému vědomému účelu. Vím, jak a proč používat energii.
 
V negativním aspektu se energie projeví jako nezlomná zášt, nenávist, krutost a pomstychtivost. To se projeví tehdy, když potlačíte emoce, bolest, zranění a odmítnete ji (bolest). Když ji zavřete do svého sklepení, kde jako divoká šelma bude řvát, pak navenek se projeví zákeřnost, tvrdost, pasivita, sebelítost vůči sobě a bezcitnost vůči druhým.
 
Venuše je v kvadratuře s touto konjunkcí a objeví se hodně osudových událostí ve vztazích. Vztahy procházejí velkou katarzí. Venuše v konjunkci s Černou Lunou ukazuje na téma: být odmítnut, či odmítnout. Ve skutečnosti je to o sebepřijetí. Ženy budou působit až fatálně, objevuje se velmi silná přitažlivost a objeví se hodně nevěr na základě jen pudu. Pokušení. Zkouška lásky, jak obstojí skutečné city. Dynamická tvůrčí energie vynese hodně skrytého, až se budete divit, co ve vás je.
 
Vše povede k tomu, aby lidé, kteří mají být spolu, byli spolu, a kteří nemají, aby se jejich cesty rozešly.
 
Slunce vstupuje 23. 8. do znamení Panny. Ta, která potřebuje mít jasno.
 
Slunce je cesta, přes jakou energii se udržet na cestě. Je to cesta jasnosti, čistoty, panenské energie, pravdivosti, střízlivosti a dokonalosti. Chtějte co nejvíce, mějte vznešené ideály, vize, myšlenky, které překračují vaši malomyslnost, vaše malé já, chtějte jen to Božské, čisté, požehnané…..
 
Slunce vytváří opozici s Neptunem v Rybách, často budeme mít pocit zastřenosti, závoje, který nejde prohlédnout. Snadno člověk podlehne iluzi a domněnkám. Opatrně na nejasné informace, domněnky, pokud něčemu nerozumíte, přímo se zeptejte u zdroje. Nenechte se zmást a svést z cesty. V této době má velmi silný vliv alkohol, návykové látky a léky – působí mnohonásobně více.
 
Je to o úniku z reality a nechtít řešit. To je snadná cesta, která ale nic nepřinese, jen vás to povede k zabloudění a ke ztracení se, k sebezapomnění.
 
25.8.nastává novoluní v Panně. Sabiánský symbol novoluní:,, Dva andělé strážní.“
 
Klíčová myšlenka: Neviditelná pomoc a ochrana v období krize.
 
I když to nebere vědomí jako fakt, je člověk obklopen duchem jako ryba vodou. Andělé, dévové a podobné bytosti jsou zbytostnělými formami ducha. Každá jemnohmotná bytost má své místo a účel. Mají vědomí, ale nejsou „svobodnými“ v lidském smyslu – to jest, nemohou svobodně být tím, čím nejsou. Jsou tím, kým jsou, znají své místo, oblast působení, respektují a ctí hierarchii jemnohmotného světa a znají své schopnosti. Jsou nástroji Ducha nejvyššího.
 
Symbolika novoluní ukazuje na potřebu si uvědomit, že nás jemnohmotný svět obklopuje, a že v době krize a nejen tehdy, můžeme požádat o pomoc, podporu, sílu, energii. Když odevzdám, jak mi mají pomoci a k čemu to má vést? Pokud toto neodevzdáte, nemůže vám být pomoženo.
 
V době krize o to více bychom měli pracovat se světlem, modlit se, meditovat, promlouvat s Bohem a udržovat v sobě čistotu emoční a mentální. Tak snadněji náročnou dobou projdete.
 
„Ať mé lidské je prosvětleno čistým vědomím a ať  usadí se toto čisté vědomí v každé mé buňce.“
 
My často požadujeme od jemnohmotného světa hmotné věci, řešení situací, a když se dostatečně pročistíme, pozvedneme, vše ostatní přijde samo, vše se vyřeší.
 
Lidé to chtějí většinou opačně, a pak se stále stojí na místě a nic se děje. „Proč se nic nemění, když tolik na sobě pracuji, medituji, modlím se ….?“ Protože stále chcete jen to lidské, až budete chtít to božské a začnete proto pracovat, změní se okolnosti vašeho života.
 
Ten, kdo má velké božské ideály a sny, dostává velkou božskou pomoc, ten, kdo má malé lidské chtění, dostává nízkou energii, která odpovídá jeho přáním.
 
V době krize, náročného období jsme více vedeni ke své duši, aby začala využívat svoji sílu.
 
Buď spadnete do role oběti a vše se jen zhorší a nebo krize s vámi zacloumá natolik, že se dostanete k síle své duše a následně k propojení s Velkým Duchem. Tady máte svobodnou volbu: být tím, kým nejste nebo se probudit a začít být tím, kým jste.
 
Posílám světelné obejmutí, ať lidské je prostoupeno božským.
 
S láskou Petra Nel
 
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

 

—————

Zpět