JSME POUTNÍCI MEZI SVĚTY...horoskop na období od 9.2.-15.2.2015 Petra Nel Smolová

09.02.2015 12:37

Slunce se odpoutává od opozice Jupitera a vstupuje do třetí (poslední) dekády Vodnáře, které vládne Venuše. Archetyp Vodnáře, který našel sám sebe, došel ke své svobodě, nezávislosti a schopnosti naplnit hluboký vztah, odevzdat se lásce, vřelému procítěnému lidství. Vodnář je vzdušné znamení a působí chladně, málo emotivně a ve třetí dekádě získává vřelost, procítění a lásku.

V tomto týdnu jsme vedeni, abychom všichni v sobě našli vřelé lidství, ohleduplnost, soucítění. Kolem nás je tolik krutosti, bezohlednosti, tvrdosti. Bohužel to vše děláme my sami lidé. Proč je svět takový, jaký je? Takový jsme ho vytvořili. Proto každý z nás máme možnost se rozhodnout, co budeme tady na Zemi tvořit. Znamení Vodnáře je zosobněný vědomý člověk, který má znalost světa, a který má přinést novou vizi světa – Novou Zemi.

Tento archetyp má v sobě každý. Myslíte si, že musíte udělat něco velkého, přinést nějaký vynález, udělat něco výjimečného? Není to o velkých gestech, jde o to rozhodnout se ve svém nitru žít lidství, sounáležitost, bratrství, pochopení a soucítění a dokázat to projevit ven. Jedině svým chováním změníte svět. Někomu přidržíte dveře, pomůžete do schodů, podpoříte druhé….

Venuše dokončuje léčení, aby mohla vstoupit do konjunkce s Marsem na konci znamení Ryb.

Ta, která vládne třetímu dekanu Vodnáře: milující člověk prochází světem a připravuje se na návrat do celistvosti, aby se naplnilo to, co se naplnit má, aby se navrátilo to, co k sobě patří. Dva poutníci, muž a žena, se setkávají na cestě. Jejich cesty se střetávají do 19.2. Vnitřně se v nás střetává vnitřní žena a vnitřní muž, setkává se rozum a cit, mysl a srdce. Je možné naplnit celistvost, propojení a harmonizace polarit, které jen spolu mohou tvořit. Jeden bez druhého jste jen na holé poušti, kde nelze tvořit nebeskou alchymii. K tomu byl stvořen muž (impuls, mysl) a k němu žena (cit, srdce). Jeden bez druhého – zůstane vše plané. Můžeme nalézt svou vnitřní harmonii, harmonii v lásce, s lidmi.

Jupiter v harmonickém aspektu na Urana (2. – 5. 2015) symbolizuje otevírání, rozšiřování vědomí, nového poznání, moudrosti a svobody. Nastává rozšiřování kolektivního vědomí, možný kvantový skok. Tento aspekt symbolizuje „náhlé štěstí“, lehkost, štěstěnu, vyřešení problému, protože člověk najde nové cesty díky novému pochopení, uvědomění. Jen projde uvědomění, které do této chvíle neviděl, neuvědomil si. Rozvíjí se intuice, vnímavost, přichází vývoj a pokrok.

Retrográdní Merkur dokončuje a od 11. 2. se ujasní myšlenky a formy, jak realizovat. Harmonický aspekt mezi Saturnem a Merkurem přinese potřebu řádu, systému a schopnosti realisticky si naplánovat budoucí kroky a dokázat je zhmotnit. Při tom všem pevně stát nohama na zemi a konat, snášet na zem a vše ukotvit a tím vytvořit nové matrice života.

Požehnaný týden.

Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

Zde můžete psát...

—————

Zpět