Léčebná meditace ze setkání s Jírou Vondrákem

15.09.2014 09:35

A ještě jedno meditační zastavení...přeji příjemné naladění a laskavé působení léčivých slov....

 

Nabízím jednu léčebnou meditaci, kterou si můžete nahlas

předčítat. Nalaďte se na následující slova, nechte je na sebe působit,

udělejte z nich osobní modlitbu nebo rituál. Tento text si denně čtěte nahlas.

Rychle přitom zjistíte, že tu není nic k chápání, ale že jde pouze o přijetí

těchto léčivých slov. Pokud chcete, můžete je považovat za výzvu pro

všechny buňky vašeho těla.

Dovoluji svému tělu, aby bylo naprosto nehybné, a uvědomuji si, kdo

skutečně jsem... Já nejsem tělo. Jsem dokonalé, věčné vědomí... V těle

se teď vnímám jako vědomí... Cítím, kde je střed mého vědomí, odkud

proudí můj život - z břicha, hlavy, ze srdce ?... Jakmile rozpoznám střed,

rozšířím odtud své vědomí. Docela beze spěchu, plynule... Dokud

vědomí, jímž právě jsem, nezaplní celý organismus... Dokud neucítím

i své tělo jako vědomí.

Potom si zevnitř opatrně otevřu korunní čakru (nejvyšší místo na hlavě)

a rozšiřuji se přes ni nahoru... Ve vědomí se stávám větším, než je mé

tělo... Své vědomí, kterým teď jsem, rozprostřu do všech stran, takže

všude přesahuje mé tělo... Jako vědomí už nejsem v těle, nýbrž tělo

je ve mně... Zcela vědomě přerůstám tělo na všech stranách a nořím

se do vše zahrnujícího energetického pole vesmíru... Zcela vědomě

postupuji dál do kosmické sítě... Cítím, jak jsem opět vjedno

s jedinečnou silou, jak tato síla proudí do mého těla a celé ho naplňuje...

Zažívám, jak se otevírají biliony tělesných buněk korunní čakry a každá

se plní energií z vesmíru... Znovu se na ni naprosto vědomě napojuji...

Už nikdy nepoběžím na „baterie". Zůstávám ponořený ve vesmírné

energii a cítím, jak ve mně působí jako léčivá síla... A zcela uvědoměle

nechávám v těle probíhat proces léčení...

Opět cítím, jak každičká buňka mého organismu se této síle otvírá

a nastává uzdravování... Vnímám, jak je mé tělo, mé celé bytí

zdravější... Uvědomuji si, že právě poznávám tajemství věčného zdraví -

pokud zůstanu napojený na tuto jedinečnou sílu a odteď dovolím, aby

neustále docházelo k uzdravování...

Tuto vesmírnou energii, jež ve mně působí jako léčivá síla, můžu obrátit

i na nějaké slabé místo v těle... A nechám tam dojít k zvlášť

intenzivnímu léčení... Zatímco i nadále probíhá uzdravování v celém

organismu, léčivá síla se soustředí právě na tuto oblast, kde působí

silněji... A já cítím, že tam dochází k změnám...

Protože svým skutečným bytím jsem mnohorozměrná bytost, můžu

nechat proběhnout několik věcí najednou. Takže hned teď zaměřím tuto

energii na určitou situaci ve svém životě... Nebo třeba na vztah...

na svou ekonomickou situaci... na problémy s bydlením... na duchovní

rozvoj... Je celkem jedno, jak je co pro mě důležité, všude nakonec

nechám zcela vědomě dojít k uzdravování...

Přitom životu nepředepisuji, jak to má uskutečnit, jak si to představuji,

ale jen zapříčiním, aby také v této oblasti mého života došlo k uzdravení.

A potom už jen přihlížím... Vnímám, jak se uzdravuji, jakou formu

uzdravení přijalo, a ujišťuji se, že odteď už jednou provždy bude v mém

těle probíhat bez přestání léčebný proces... Už nikdy nepřeruším

uzdravování a stále zůstanu napojený na tuto jedinečnou sílu...

S rozšířeným vědomím žiji od této chvíle už jen v ducha-přítomnosti...

Jsem neustále naplněný silou, jejíž jsem součástí. Já sám jsem tato

jedinečná síla a nechám ji zcela vědomě působit v několika oblastech

svého života současně... Cítím, jak uzdravování pokračuje... Stejným

způsobem můžu léčit i poměry v zaměstnání, takže ve své práci

nakonec najdu naplnění... Nechám se vést radostí k takové činnosti,

která mě naplní... Dovolím životu, aby mi dobře zaplatil za to, že dělám,

co mě beztak těší. Co mi skutečně přináší naplnění...

A tak cítím, jak se v několika oblastech svého života současně stále více

uzdravuji... Cítím, že být zdravý - to je moje pravá existence...

Prožívám, že proces uzdravování je jako cesta domů... Vzpomínka

na sebe sama... Zatímco se uzdravuji, cítím se ve stále lepším

rozpoložení... víc a víc se dostávám do souladu se sebou i se životem,

a tak se ujišťuji – od nynějška a napořád - že uzdravování ustavičné

pokračuje... Připustím tedy, aby se tak dělo ve dne v noci, a já se stále

víc blížil ke své skutečné podstatě.

Odteď procházím životem v tomto vědomí a kamkoliv přicházím, tam

je prostředí světlejší a láskyplnější. To kvůli mému současnému bytí...

V tomto vědomí si vybírám jen činnosti, které mě naplňují... A plním své

úlohy... V tomto vědomí se znovu vracím na povrch bytí... Jsem tu teď

jako ten, kdo skutečně jsem... Připustím, aby od nynějška stále

probíhalo uzdravování. Všímám si, jak se nemoc rozpouští- jako plovoucí ledovec v moři... Prožívám, jak z mého života mizí neštěstí a zármutek... A jak stále víc žiji v souladu se sebou samým...

 

 

—————

Zpět