Místo duševního uvolnění - meditace

15.09.2014 09:26

Tak máme za sebou setkání s Jírou Vondrákem a povídání na téma Sebeléčba.  Velmi děkuji za vaše ohlasy a už se těším, až budu moci umístit videozáznam z povídání na stránky. Prozatím přidávám meditaci, kterou jsme praktikovali a kterou jsem vám slíbila, že zde najdete...tak tedy činím...

Přeji krásné uvolnění a nalezení místa duševního uvolnění...

 

Cesta na místo duševního uvolnění

Nejprve bych vám však chtěl ukázat cestu, jak se kdykoli na toto místo

můžete dostat, abyste mohli být dle libosti „svobodní" a mohli využívat podle svých přání sílu svého podvědomí.

♥ Kdykoli budete chtít odejít na místo duševního uvolnění, nejprve

se naprosto pohodlně posaďte nebo si lehněte.

♥ Zujte si boty, rozepněte si těsný oděv a úplně se uvolněte.

♥ Dýchejte klidně, pravidelně, zhluboka a zavřete oči. Postarejte se o to,

abyste nebyli ničím rušeni.

♥ Abyste se nenechali vyrušit vnějším děním, nechte oči zavřené, dokud

se opět z místa svého duševního uvolnění nevrátíte.

7 – červená:

♥ Zhluboka se nadechněte. A zatímco vydechujete, představujte si číslo

sedm a ČERVENOU barvu.

♥ Přitom uvolňujte hlavu - nejprve pokožku hlavy, čelo a pak obočí.

♥ Potom také uši, bradu. Uvolněte i malé svaly kolem očí a úst - uvolněte se a pociťujte, jak se celá vaše hlava a váš obličej zbavují napětí.

6 – oranžová:

♥ Znovu se zhluboka nadechněte. Během výdechu si představujte číslo šest a ORANŽOVOU barvu.

♥ Uvolňujte přitom horní polovinu svého těla - nechte poklesnout ramena

a paže a pak uvolněte své srdce, plíce a bránici.

♥ Pociťujte, jak se celá vaše horní polovina těla zbavuje napětí a je zcela

uvolněná.

5 – žlutá:

♥ Opět se zhluboka nadechněte. Během výdechu si představujte číslo pět a ŽLUTOU barvu.

♥ Uvolňujte přitom své břicho a nohy až k chodidlům. Zcela zřetelně

pociťujte, jak se uvolňuje vaše břicho a vaše nohy a všechny svaly.

♥ Vaše tělo je nyní zcela uvolněné, všechny svaly jsou povolené, vaše nervy jsou bez napětí.

4 – zelená:

♥ Znovu se zhluboka nadechněte. Během výdechu si představujte číslo čtyři a ZELENOU barvu.

♥ Nyní uvolněte i svou duši - nepokoušejte se však potlačovat své myšlenky.

Nechte je přicházet, ale nevažte se na ně a nechte je jít dál a odplynout.

3 – modrá:

♥ Opět se zhluboka nadechněte. Během výdechu si představujte číslo tři

a MODROU barvu.

♥ Uvědomujte si, jak se vaše duše více a více uvolňuje, jak myšlenky

odplývají a vy jste duševně stále klidnější a klidnější.

2 – lila:

♥ Pak se znovu zhluboka nadechněte. A během výdechu si představujte číslo dvě a barvu LILA.

♥ Vaše duše je nyní absolutně klidná. Už se neobjevují žádné nové

myšlenky. Cítíte v sobě nádherné ticho.

1 – fialová:

♥ Ještě jednou se zhluboka nadechněte. A během výdechu si představujte číslo jedna a barvu FIALOVOU jako macešky.

♥ Zatímco před svým duševním zrakem vidíte tuto FIALOVOU barvu, cítíte v sobě absolutní ticho. Tomuto úžasnému pocitu absolutního ticha se zcela odevzdejte.

Ticho a vaše já:

♥ Jste nyní v nejhlubším nitru své bytosti. Absolutní ticho zahrnuje celé vaše já a zcela je vyplňuje.

♥ Vy sami se stáváte tímto absolutním tichem. Cítíte, jak se v tomto

nádherném tichu duševně i tělesně zotavujete a čerpáte novou sílu.

♥ Vyjděte nyní z tohoto ticha na své místo duševního uvolnění.

♥ Počítejte do tří a při čísle tři se přemístěte na své místo duševního

uvolnění.

♥ Rozhlédněte se tam a vnímejte příjemný vzduch a mírný větřík.

♥ Projděte se bosýma nohama po zemi a vnímejte půdu (trávu nebo písek) pod svýma nohama.

♥ Zvedněte hrst země a vnímejte vlhkou hlínu ve své ruce - přičichněte

k ní.

♥ Máte-li tam i stromy, dotkněte se jejich kůry. Je hladká nebo drsná?

♥ Vnímejte své místo duševního uvolnění všemi svými smysly a buďte tam svobodní a spokojení.

♥ Napoprvé jste toho učinili dost, vraťte se tedy zpátky. Počítejte pomalu

od jedné do sedmi.

♥ Při čísle sedm otevřete oči. Jste naprosto bdělí, zcela zdraví a v dokonalé harmonii se životem.

♥ Vnímejte nyní hluboký vnitřní mír a duševní vyrovnanost, která vás ještě nějaký čas bude provázet.

Dovolená pro duši: Kdykoliv po tom budete toužit, odeberte se výše

popsanou cestou na své místo duševního uvolnění a zotavte se ze spěchu a napětí naší doby. Od spěchu a napětí se nyní kdykoliv můžete osvobodit.

Tuto cestu do nejvnitrnějších vrstev své bytosti byste od nynějška měli

procházet nejméně jednou denně. Dopřejte si jednou denně „dovolenou pro duši".

Odcházejte tam však vždy jen touto cestou, aby pro vás cesta byla stejně důvěrně známá jako cíl.

Můžete si „odpočítávání" nahrát také na magnetofonový pásek a nechat

se pak vést svým vlastním hlasem.

Když budete pásek namlouvat, nezapomeňte naplánovat odpovídající

přestávku, jakmile sestoupíte dolů, abyste v této době mohli svému

podvědomí poskytnout žádanou informací, dříve než se zase páskem necháte odpočítat zpátky.

Nepozměňujte pokud možno slova, aby se každé slovo na cestě k vašemu místu duševního uvolnění stalo důvěrně známým stupněm cesty.

 

—————

Zpět