Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého... horoskop na období od 19.1. - 25.1.2015.. Petra Nel Smolová

19.01.2015 07:43

Slunce 20. 1. v 11 hodin vstupuje do znamení Vodnáře. Luna ve stejný den také vstupuje do znamení Vodnáře a je novoluní.

„Tobě, Vodnáři, dávám vizi budoucnosti, aby člověk dokázal vidět různé možnosti. Pocítíš bolest osamělosti, protože ti nedovoluji personifikovat Mou lásku. Za to, že obrátíš lidský zrak k novým možnostem, ti však dávám dar Svobody, abys ve své volnosti mohl neustále sloužit lidstvu, kdykoli tě bude třeba.“

Vstupem Slunce do Vodnáře začneme prožívat lehčeji díky schopnosti podívat se na vše objektivně, z ptačí perspektivy.

Působící konfigurace Marse v konjunkci s Neptunem v Rybách, v opozici s Černou Lunou a kvadratuře na Saturna přineslo hodně bolesti a hlavně bezmocnosti. Nelze s tím nic udělat. Velká únava, odliv energie. To vše přineslo menší schopnost snášet stres. Co normálně a běžně zvládáte, to vás v této době mohlo položit. Viz. rozbor minulý týden. Tato konfigurace působí do 24. 1. Tím, že Slunce vstupuje do Vodnáře, přijde odlehčení právě po 20. 1.

Novoluní ve Vodnáři symbolizuje téma na jeden měsíční cyklus do dalšího novoluní. Na prvním stupni Vodnáře (novoluní), význam stupně dle hinduistické astrologie:

„Muž spící na snopu pšenice, vedle něj jídlo.“

Zkuste o tom popřemýšlet. Vnímejte, že je to symbol, obraz… Co v tomto symbolu vidíte?

Téma Vodnáře: svoboda, schopnost vidět budoucnost a nové možnosti. Otevírá se „nebe“, aby bylo staženo, snesen vhled, nové nápady, ideje, poznání, informace, které pomohou rozšířit vědomí lidí a více je navrátit ke své přirozenosti a především je probudit. Vodnář je symbolizován Andělem, někdy Bláznem – Rebelem, který je osvobozený od her ega, a proto reaguje někdy nečekaně, nepochopitelně, nelogicky. Ve Vodnářské energii je potřeba dát si pozor na velkou potřebu svobody, která vede k nezávislosti. Vodnáři jsou někdy hrdí na svou nezávislost a samostatnost a přitom nevidí, jak moc jsou ve skutečnosti závislí právě na své nezávislosti a svobodě. 

Slunce se dostává do harmonie se Saturnem (do 28. 1.) a tím získáme více pocitu pevnosti, jasnosti, stability, praktičnosti a systematičnosti. Nové nápady dokážeme uvést do praxe, hmoty.

Venuše opozice Jupiter symbolizuje nespokojenost ve vztazích, nenaplněnost, povrchnost, sklon více utrácet, potřeby více sladkostí a sklony k přejídání se.

Merkur ve Vodnáři se stává retrográdní 21. 1. – 11. 2. Retrograditu můžeme obrazně přirovnat k pocitu, když sedíte ve vlaku, který stojí ve stanici a vedle vás se rozjíždí vlak, vy máte pocit, že couváte. Retrogradita je zpětný chod a symbolizuje regresi, podívání se do minulosti, do místa, kde nebylo něco správně pochopeno nebo tam bylo zapomenuto. Proto se v této době objeví staré záležitosti, uvědomění a nové pochopení minulosti. Vhled do minulosti, aby vám to ovlivnilo rozhodnutí o budoucnosti. To, kde jste něco nesprávně pochopili, se vám navrátí, abyste opravili své pochopení. Tam, kde jste něco neřekli, nevysvětlili, zatajili, budete muset vyjít z pravdou ven a říci. Z vyšší úrovně vědomí nám bude opraveno v mysli.

Merkur se dostává do harmonického aspektu s Uranem (21. 1. – 1. 2.), Merkur – nižší mysl ve spolupráci s Uranem – rozšířené vědomí.

,,Až nastane čas, zasáhnu, opravím, aby člověk pochopil, změnil to, co se má z vyššího vědomí pochopit, odpojím jeho ego a hru mysli, aby byl schopen přijmout čistý vhled, pochopení jeho minulosti, aby se probudil.“ ….  To vám mám vzkázat…

Už víte, co znamená symbol novoluní?

Krásný a požehnaný týden.

Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Zde můžete psát...

—————

Zpět