PÉČE...horoskop na období od 22.-27.4.2015 Petra Nel Smolová

22.04.2015 21:22

Slunce vstoupilo do znamení Býka a to přináší upevnění a zklidnění. Trpělivě pracovat a uvědomovat si, že vše má svůj čas, a abychom mohli sklízet plody, musíme nejdříve něco zasadit, pak o to pečovat a následně až nastane ten správný čas, budeme sklízet.

Téma péče o sebe, o tělo, o duši, o Ducha, péče o druhé, péče o domov, o povinnosti, ale i o radost je v tomto týdnu na prvním místě. Slunce se dostává v tomto týdnu do harmonického aspektu s Neptunem – vyšší oktáva lásky, laskavost, milost, prožívání, mystičnost. Propojujete se s hlubokým vnitřním klidem a mírem. Ucítíte větší potřebu k rozjímání, meditaci, věnovat se umění ať aktivně či pasivně. Naše vědomí touží po duchovní „potravě“, naplnění.

22. 4. je den Matky Země – poděkuj za vše, co od Země dostáváte, často to bereme samozřejmě a dokonce jsme se dostali až do pozice vykořisťovatelů, otrokářů vůči Zemi. Bez Země a Slunce bychom nebyli nic.

K velkému zemskému trigonu, viz. horoskop minulý týden, se připojuje Merkur – mysl, tím pádem se dostává do velké síly mysl, myšlenka, slovo a komunikace. Potřeba s druhými sdílet.

Uvědomte si, že vaše mysl je silný vysílač a slovo vaše zbraň nebo nástroj. Slovem můžete zabíjet nebo léčit. Mysl je váš svět – jsou tam ukryty všechny vaše mentální vzorce, postoje, představy, očekávání….tam ve skutečnosti leží celý váš svět. Podle toho, jak se mění vaše mysl, mění se vaše nazírání na svět. Vaše mysl je spojena se srdcem nebo by spíše MĚLA být spojena se srdcem. V mysli se uskuteční důležitá uvědomění, pochopení, která změní náhled na sebe a na druhé. Důležitá až osudová informace. Tím, že Merkur je v konjunkci s Marsem v Býku, výřečnost je velká. Tím, že tato konjunkce leží v Býku, je mysl praktická, je vidoucí – prozíravá a vidí potřebné praktické kroky, které vedou k činu. Bez práce nejsou koláče. ;-)

Jdi a konej, jdi a pracuj, jdi a realizuj.

Retrográdní Saturn ve Střelci, který tam bude do 15. 6. (pak se navrátí do Štíra do 18. 9.), nás vede k upouštění od jakýchkoliv tradic, jejichž použitelnost očividně vypršela. Zbavovat se starých omezení, prohlédnout „staré“ pravdy. Opustit vše, co nás již omezuje a zabraňuje v postupu vpřed. Procházíme inventurou své pravdy, víry, spravedlnosti, omezení a zákonů. Pravda je relativní. Stát se autentickým a uvědomovat si, jak člověk žije – PRAKTIKUJE svou pravdu, víru a svobodu (vše, co Střelec zastupuje) ve svém životě. Svou pravdu nežiješ? – tak to není tvou pravdou, ale jen tvou pózou. A učitel Saturn, učitel zralosti Tě dovede k poznání, kam vede tvoje cesta a nejdříve tě nechá poznat, kam bys došel, pokud budeš jen v póze a dovede tě, abys použil – praktikoval svou skutečnou pravdu. Vše, co je jen póza, tvá iluze o sobě, se rozpadne. Následně potom až Saturn vstoupí zpátky do znamení Střelce 18. 9. budeš získávat pevnost ve své moudrosti, svobodě, spravedlnosti, pravdě , víře, smyslu svého života. V září se nalezne, ujasní, upevní naplní tvá cesta. Je to podle úrovně „probuzení“. Někdo svou cestu nalezne. Dalším, kteří již na cestě jsou, se jim více ujasní, uvědomí a dalším se jejich cesta naplní.

Každému se dostane výsledek dle Božské spravedlnosti.

Přeji vám laskavý a požehnaný týden. Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

—————

Zpět