SMÍŘENÍ...horoskop na období od 16.2.-22.2.2015...Petra Nel Smolová

17.02.2015 10:42

Slunce vstupuje 19. 2. v 0:57 do znamení Ryb a nastává novoluní v Rybách. Energie Ryb symbolizuje navrácení se do celistvosti, splynutí s oceánem vědomí. To, co nemá ohraničení, uchopitelnost a pojmenování. V Rybách můžete jen prožívat, cítít, vnímat, přijímat, nechat plynout a odevzdat. V době Ryb můžeme nechat odplynout vše, co již do našeho života nepatří. Rozpouštíme tím, že přijímáme, necháme to projít a zase odejít. Odevzdávám do božích rukou. Ve skutečnosti můžeme říci, že nejrychlejší cesta k očištění karmy je tato schopnost. Ale musíme k takovéto schopnosti dozrát. Není to o tom, nechat vše vyhnít, nic neřešit, být pasivní, a že to nějak dopadne. Ne, to je právě stagnující energie, která vás povede ke „zkaženosti“ a vytvoření si zatěžující karmy, kterou jednou budete muset řešit, pochopit a odpracovat. Když dva dělají totéž, tak to není totéž. Jeden má záměr vyhnout své zodpovědnosti a svému vývoji, ten druhý přijal svou zodpovědnost a tím, že je vědomý, tak umí přijímat události, situace s láskou, s hlubším pochopením života a s důvěrou v celistvost života. Umí využít potenciál, který k němu přichází a zároveň na tom neulpívá a umí – až nastane čas – vše odevzdat. Slunce je v kvadratuře na Saturna 19. – 28. 2. Právě kvadratura se Saturnem přinese vyzkoušení, v jaké pozici jste. Saturn přinese zpomalení, překážky a nároky na zodpovědnost, skromnost, vytrvalost a pokoru. Najednou ucítíme, že se vše nějak komplikuje, a že se chce od nás více. Vnímáme tíhu bytí a buď se sladím s tímto proudem – zpomalím, projevím více trpělivost a pomalu budu konat krok za krokem a nebo mi přijde, že je to moc komplikované a uteču od toho a budu dělat, že se to mně netýká. Konjunkce Slunce a Neptuna 21. 2 – 3. 3. zvyšuje citlivost a vnímavost, a tím se objeví i větší únava. Objeví se to ve třech úrovních působení: více se zviditelňuje nejasnost, neuchopitelnost, přecitlivělost, únik, sklon k drogám a alkoholu. Druhá je větší citlivost a vnímání hlubší úrovně bytí, větší touha po sblížení se s druhými, po jednotě, laskavosti, soucítění a splynutí. Třetí úroveň se projeví: milostí, zázraky, soucítěním, službou, hluboké mystické zážitky skrze meditaci či sny, skrze změny stavu vědomí, rozšířené vědomí, vnímání jednoty, rozpouštění individuality a oddělenosti.

Konjunkce Marse a Venuše vstupuje 20. 2. do znamení Berana, kdy se začíná nový počátek, nové úrovně vědomí ve vztazích, v propojení mysli a srdce. Procházíme posledními dny dokončení, kde se navrací splynutí mezi mužem a ženou (i vnitřní archetypy), myslí a srdcem. Viz minulý horoskop. Je zajímavé, že při přechodu této konjunkce se přidává do konjunkce Luna, přechod ze staré úrovně do nové je v trojjedinosti. Tak aby bylo „uloženo“ do duše, emočního pole, astrálu, těla, buňky tato nová informace. Od 20. 2. je to počátek nového – tvoření, počátku, jiskření… Harmonicky podporuje konjunkci Saturn: trvalost, pevnost a zodpovědnost, stabilní počátek. Tato konjunkce potrvá do 8. 3. Bude se dařit umění, hravosti, radosti, nadšení. Jen muž a žena mohou spolu tvořit. Co tvoří a jak? Jaký je záměr? Stále mějte na paměti, že se to netýká jen vztahů mezi mužem a ženou, ale také vaší mysli a srdce a k tomu je potřeba přidat vůli, která záměr vykoná. Tak tedy dostat do souladu mysl – nápad, srdce- lásku (dělám to ze srdce) a vůli – záměr.

Když se k tomu přidá postavení Slunce, budeme vystavení zkoušce, jestli to vše, co se děje, je v souladu s vyšším záměrem, osudem, a jak jsme dozráli ve vztazích (sjednocení srdce, mysli a schopnosti uskutečnění). V Rybách je vše vedeno na správné místo ve stvoření. Pokud je to nezralé, vše se rozpustí a vám nezůstane nic. Jestli se to tak stane, poděkujte, protože je to pro vás ochrana, chtěli jste více, než byste zvládli.

Merkur v harmonickém aspektu na Saturna do 26. 2. podporuje zdravý rozum, jasnost, praktičnost, systematičnost. Vše dostat k realizaci, která stojí pevně nohama na zemi. Komunikovat se bude jasně a konstruktivně.

K tomu stále působí Jupiter v harmonickém aspektu na Urana 2. – 5. 2015, což symbolizuje otevírání, rozšiřování vědomí, nového poznání, moudrosti a svobody. Nastává rozšiřování kolektivního vědomí, možný kvantový skok. Tento aspekt symbolizuje „náhlé štěstí“, lehkost, štěstěnu, vyřešení problému, protože člověk najde nové cesty díky novému pochopení, uvědomění. Jen projde uvědomění, které do této chvíle neviděl, neuvědomil si. Rozvíjí se intuice, vnímavost, přichází vývoj a pokrok.

Laskavý týden.

Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

 

Zde můžete psát...

—————

Zpět