Stagnace vůle nebo pracovitost ve jménu Jasnosti...horoskop na období 15. – 21. 9. 2014 Petra Nel Smolová

16.09.2014 11:25

 

Slunce prochází poslední dekádou Panny, kde se dostává do nejzralejší formy. Ujasnění, rozhřešení, roztřídění a vytvoření pořádku kolem sebe a tím i v duši.

Opozice Merkura s Uranem působí do 17. 9. – viz předešlý horoskop. Tato opozice pomůže najít nový náhled a rozhodnutí.

Mars vstoupil do Mars vstoupil do znamení Střelce, což přinese odlehčení v dalších týdnech. V tomto týdnu je Mars v kvadratuře s Neptunem do 29. 9., a to ještě přináší únavu, vyčerpání a malou odolnost těla stejně jako v minulých týdnech, když Mars byl ve Štíru a vše šlo přes nejhrubší úroveň až do podstaty buněk. Proto se objevovaly nemoci, vyčerpání, finanční těžkosti a hmotné ztráty.

Tím, že je Mars v kvadratuře s Neptunem, přichází nejasnosti a nekonkrétnosti. Sklon k lhaní, zamlžování a podvodům. Vidíte tady ten rozpor? Slunce – seberealizace, cesta jde ujasněním, roztříděním a Mars – vůle, energie jde do nejasností, zamlžeností a do klamů.

Mars je spojený s egem, vůlí a konáním. Slunce je impuls. Impuls bude jasný: touha vytvořit dokonalost. Ale impulsu se chopí vůle a ta bude hledat snadnější (nečestnou) cestu, jak dokonalosti dosáhnout, aby to nebylo tak náročně. V podstatě konání ukáže skutečnou podstatu člověka: jaká je jeho pravda. Proto se dívejte na činy, jak člověk jedná, jaká je jeho realita. A to vám řekne o druhém nejvíce, a ne to, co říká, ale jak žije v každodennosti.

Paradoxem je, že lidé se více bojí světla než tmy. Proč? Protože by se museli vzdát svých potěšení, nečestných her, požitkářství, lenosti, výmluv, sebeklamu a omlouvání sama sebe. Proto se snadněji sklouzne k cestě ega než k cestě světla. Tento týden si můžete vyzkoušet, jak se dokážete udržet v energii Slunce – jasnosti, střídmosti, pracovitosti, čistoty a „dokonalosti“.

Vůle nemá směr, je rozplizlá, a proto můžete mít pocit, že to nikam nevede, nikam to nesměřuje. Dostáváte se do apatie či lenosti. Každá činnost vyžaduje několikanásobně větší nasazení. Objeví se náladovost, nespokojenost, sklon k depresím a k lenosti. Zamlžení reality. Když budete jednat z ega, projeví se tato energie. Když budete pracovat pro vyšší záměr – viz.Slunce v Panně – využíváte ke konání vůli Ducha a vše se pak projeví jinak.

Jupiter v harmonickém aspektu na Urana, který symbolizuje nové vidění, expanzi a štěstěnu, začíná být pomalu blokován od 17. 9. kvadraturou Saturna, která potrvá až do 8. 12. Tato kvadratura přináší blokaci růstu a vývoje. Naopak se objeví ztráty, výdaje se zvětší nad příjmy. Proto se bude sahat do rezerv. Objeví se ztráty peněz, vlastnictví, potíže s majetkem, s bydlením. Problémy s nákupem či prodejem nemovitostí. Tato konstelace nepřeje jednání s úřady, právníky a soudy. Nepříznivá doba pro dlouhodobé plány. Je zablokované prohloubení, stabilizace a „zapouštění kořenů“, aby se mohlo růst. Zpomaluje se akce, nelze spoléhat na hladký průběh obchodů. V oblasti hospodářské existence dochází k útlumu až ke ztrátám.

Autority a staří lidé nebudou ochotni k růstu a vývoji a podlehnou své zkostnatělosti.

Ve vztazích se nebude dařit vztah prohloubit a/nebo vytvořit trvalý vztah, který bude v této době započat.

Tento projev je na té nejhmotnější úrovni. Když se podíváme více hlouběji, uvidíme, že tento aspekt je zkouškou naší pravdy, víry a morálky. Sáhneme si až na dřeň své duše. Jaká tam sídlí naše Pravda? A protože Pravda je dcerou Moudrosti a Lásky, budeme si tedy procházet zráním, tak abychom se dostali ke své Moudrosti a Lásce. Protože ten, kdo žije v pravdě, vyzařuje Moudrost a Lásku (soucit), a je to jeho přirozená součást.

Proto se ptejte ve svém nitru, když chcete konat: na jakém základě váš záměr k činu je? Na jakém pocitu či myšlence? Je to v souladu s vaší pravdou? Chce to ego nebo duše?

Hodně štěstí Petra Nel Smolová www.astrologiepetranel.cz

 
 

 

—————

Zpět