Synergie celistvosti

05.09.2014 09:52

Naše existence je založena na několika vzájemně interaktivních komunikačních „vrstvách“ bytí, či chcete-li v několika úrovních našich projevů. O čem hovořím? Zkrátka každý z nás (či naše osobnost, lidská identita) se projevuje nejen na úrovni fyzické, ale na úrovni vědomí, ale i duchovně, přestože nutně nemusíme žít aktivním a vědomým duchovním životem. To je totiž zásluha naší genetické výbavy věčné podstaty, která je nezávislá na našem vědomí či víře. Naše bytí se tedy projevuje na všech těchto úrovních a to prostřednictvím „fyzického těla“, „těla vědomí“ a „duchovního těla“. Je to trojjediná harmonická celistvost nejen světa, ale i nás samých jako jeho nedílné součásti.

Je velmi prospěšné pro naše životy, abychom si tyto neoddělitelné vazby, jež jsou naší „pupeční šňůrou“ k základu bytí, uvědomovali. Je to jakási synergie celistvosti života, věcí, světa, událostí, myšlenek, i našich skutků. Ve všem tato trojjedinost zanechává svojí „genetickou stopu“. Proto také nelze oddělit sebe sama od všeho kolem bez ohledu na vzdálenost jednotlivých projevů. Tak například myšlenka nezná pojem vzdálenost nebo pojem času, jen přítomnost. A tak je to ve své podstatě i s energií našich skutků.

Nelze od našeho tělesného oddělit naše vědomí či naší duchovní podstatu. Jinak bychom popřeli sebe sama, tu podstatnou a převážnou část naší jedinečnosti. S tělem obyčejně nemáme problémy se ztotožňovat, ale ať vstoupíme kamkoli nebo uděláme cokoli, vždy vše, čehož jsme nositeli, nese naší genetickou stopu jak fyzického těla, našeho vědomí i našeho duchovního vlivu, byť často pro nás v neznatelné míře. Vždycky moudrost stvoření umožní v každé situaci projevit „vůli“ všech našich „vidění reality“. Vždy do místnosti vstupujete všichni tři a také všichni tři zasahujete do výsledků dějů. Navážeme-li vnitřní komunikaci sami se sebou v celé této velikosti našich bytostí, bude to jen ku prospěchu našich životů a dobrá cesta ke štěstí a k ne-utrpení. Principem je synergie, spojení a společné úsilí všech energetických úrovní. Je to týmová práce nás se sebou samými.

Celistvé uplatňování trojjediné formy bytí způsobí mnohonásobné zvyšování kladných účinků pozitivní energie. A jestliže se nám v životě občas podaří změnit jeho obraz se současnou změnou jeho základu na vyšší úroveň, pak jsme dosáhli „kvantového“ skoku, který přináší zcela jiné vhledy a zkušenosti, silnější energetické vazby a posílení vnitřní empatie k harmonii celistvosti světa. Začínáme souznít s touto harmonií a stáváme se vědomě její součástí a zjemnilo se také naše vnitřní vnímání.

Pokud však převážně z důvodu naší nevědomosti potlačíme sebe samé (což je způsobeno naší hmotnou orientací a popíráním naší duchovní podstaty), pak velmi vážně narušujeme synergii všech dispozic možného a neprojeveného, které je připraveno k realizaci. Proto se stává, že nevyužíváme stovky a stovky příležitostí k pozitivnímu obratu v našich životech. Nemůžeme přeci tvrdit, že kolem nás nic není, když máme na očích černé brýle!

autor: Jiří N.

převzato z: www.dobrazona.cz

 

 

 

—————

Zpět