TROJJEDINOST - Horoskop Petry Nel Smolové na období 13.10.-19.102014

12.10.2014 22:38

Stále působí konfigurace z minulého týdne a po 14. 10 se uvolňuje. To neznamená, že přestane působit silná koncentrace světla a milosti. Jen nebude tak cíleně zaměřena. Přesto stále působí na osvobození a na nové cesty. Pokud jdete po slepé ulici, která nikam nevede, tak zjistíte, že jste na konci slepé ulice a budete se muset vrátit na rozcestí, a tam se rozhodnout, jakou jinou cestou se dáte. Když se budete vracet, uvědomte si dary, které jste na této zdánlivě slepé ulici získali.

Jednou jsem v neznámém městě „omylem“ zabočila do slepé ulice. Nevěděla jsem, že je slepá, dojela jsem na konec, a když jsem se vracela, dívala se na domy, které byly skvosty z první republiky. Jeden šperk vedle druhého. Ulice měla úžasnou sílu a atmosféru. Byla jsem vděčná, že jsem tam zajela. Kdybych věděla, že je slepá, nevjela bych tam a také bych neuviděla takovou krásu.

Někdy jsou ty slepé ulice nejbohatší, mystické a naplňující. Děkujte za ně.

Ke konjunkci Slunce a Venuše se přidává retrográdní Merkur, který podporuje potřebu komunikovat, sdílet, mluvit o pocitech. Tato trojkonjunkce je ve Vahách a to je tedy spolupráce, partnerství, harmonie a oboustranné vítězství je na prvním místě. Je v konjunkci s Dračí hlavou, tzn. „ … a tak se stane, když se opustí sobectví“.

Tím, že je Merkur retrográdní (do 25. 10.), objeví se potřeba mluvit o citech, vztazích, potřeba něco si „doříci“, dochází k přehodnocování vztahů, k pochopení a ke schopnosti otevřeně mluvit. Vyloží se karty na stůl, zviditelní se vše: Tak, jak věci jsou. Retrográdní Merkur, který je od 10. 10. ve Vahách, symbolizuje regresi, přehodnocení a pochopení vztahů. Tím, že se Merkur dostává do konjunkce se Sluncem a s Venuší, má se právě toto pochopení zviditelnit, ať je odezva jakákoliv. Pravdivost a upřímnost mají být na prvním místě.

Tato trojkonjunkce se dostává do harmonie s Černou Lunou, Jupiterem a Marsem.

Jupiter této konjunkci dává otevřenost, upřímnost, hloubku, moudrost skrze poznání prožitého. Černá Luna této konjunkci dává osudovost, sílu a odhalení pravdy srdce: co leží ve vašem srdci, co je důležité, jak si vážíte sami sebe a tím pádem druhých? Jak se cítíte být uznaným potomkem svého otce, potažmo Boha? Dokážete uznat a uctít svého otce?

Venuše ve spojení s Černou Lunou dává sílu ženství, lásce, tvořivosti a milosti skrze léčení. Ženy jsou silně podporovány, aby odhalily svoje dary ženství a mohly se dotknout v sobě energie Panny Marie.

Merkur ve spojení s Černou Lunou dává sílu a hloubku slovu a myšlence. Na začátku je myšlenka, ta se potřebuje emočně prožít: nadšení, radost, a pak slovo, které tvoří. Mars tomu všemu dává schopnost konat – jednat v Pravdě. Mars je ve Střelci, který koná skrze prožitek, poznání a hlubší pochopení souvislostí. Energie, vůle je využívána v souladu s harmonií trojkonjunkce. Můžete si prožít v sobě velmi hluboká, mystická poznání, ale když je neuvedete do praxe, do každodenního života, pak se nemůže ve vašem životě nic změnit. Je potřeba je ukotvit do hmoty, stvořit novou matrici. Vytvoříte ji novým způsobem svého chování, reakcí, realizací.

Mars v trigonu s Jupiterem dává nadšení, příliv energie, odhodlání, cestování a početí nového.

Následně se Mars dostává do konjunkce s Černou Lunou: osudovost ve schopnosti rozhodnout se, konat, tvořit. Muži se stávají „bojovníkem za pravdu“. Je otevřená podstata síly mužství.

Objevuje se jedinečná doba, kde nastává harmonie mezi myslí, citem, činem a osudem. Přijetí, pochopení svého osudu, svého místa na zemi. Harmonie mezi mužem a ženou. Harmonizování rodiny – jak pokrevní, tak i společenské. Doba přeje hlubokým prožitkům celistvosti, jedinečnosti a sounáležitosti.

Vše, co se během října děje, je požehnané. Důvěřujte, že to přinese bohatství duše, i když v této chvíli změny, které jsou nastoleny, třeba bolí. Je to pro vaše osvobození a nalezení své možné harmonie.

Během října nás ještě čeká zatmění Slunce 23. 10. V jeden měsíc zažijeme zatmění měsíce (8.10.) a zatmění Slunce (23. 10.).

Je tady velká příležitost. Všechny dveře jsou otevřené a záleží jen na nás, jestli je využijeme.

Ať se děje ku prospěchu všech zúčastněných. Pamatujte, že to, co se děje druhému, děje se i vám.

To, co se děje vám, děje se i mně a to, co se děje mně, děje se i vám. Všichni jsme jedním.

 

S láskou Petra Nel Smolová
UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj:www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

—————

Zpět