VĚDOMÉ TVOŘENÍ...horoskop na období od 23.3. do 29.3.2015 Petra Nel Smolová

23.03.2015 22:15

Slunce v Beranu v harmonickém aspektu na Saturna (do 31. 3.) přináší stabilitu, pevnost, moudrost a zodpovědnost. Jsme v novém počátku. Vše, co se bude v této době aktivovat, má stabilní, pevný základ, který vede k dlouhodobosti. Dobrý nový základ. Můžeme říci, že se v nás aktivuje náš Mudrc. Tento aspekt vede k upevnění „být sám sebou“. Vědět, kam se směřuje a jaký je záměr. Objevení své autority, vidět a přijímat autoritu – učitele – Mudrce. V této době se vše ukotvuje a upevňuje. To, co je životaschopné, dostane pevné kořeny a vyroste z toho pevné a silné… To, co není ve své podstatě moudré, ve své přirozenosti, samo sebou, nedostane podmínky, aby se mohlo vyvinout…

Ve společnosti by se mělo projevit více serióznosti, moudrého řešení, zviditelnění a ocenění moudrého projevu, který vede k upevnění. Toužíme po nových hodnotách, pravdě, spravedlnosti, morálnosti, čestnosti a důvěře. Mít jasná pravidla hry.

Slunce v harmonii s Jupiterem ve Lvu (23. 3. – 8. 4.) symbolizuje vývoj, expanzi, která vede přes důvěru, víru, otevřenost, optimismus a šlechetnost. Ctěte své srdce, svou pravdu, kterou vložíte. Projevíte to, kým jste, projevíte své pravé Já bez obav, co na to řeknou druzí. Jupiter přináší lehkost, štěstí a podporuje vývoj, vše se pohne vpřed, najdou se nová řešení. Otevírají se nové dveře… Mějte na paměti, že tady nejste jen sami za sebe a pro sebe. Vaše osobnost, vaše Bytí je tady důležitou jedinečností pro tvoření vyššího záměru vývoje lidského vědomí, které se má jednou plně spojit s vědomím božství – čistým vědomím (Kristovo vědomí).

Vědomě tvořte a konejte. Vyvarujte se pasivitě. Přichází doba rozhodnutí se, kroků vpřed a zhmotňování.

Černá Luna v Panně, v trigonu s Plutem v Kozorohu ukazuje na moc transformace. Je to harmonický aspekt, který symbolizuje, že se ukáže, projeví Boží moc tak, aby bylo proměno – transformováno vše, co má. Můžeme to nazvat zásah osudu. Máme svobodnou vůli, ale zároveň nějakou zodpovědnost – poslání a pokud ji neplníme, zasáhne osud, aby bylo naplněno to, co má být naplněno. Ten, kdo jde v souladu se svou cestou, přichází pro něho velká podpora a síla „osudu“, aby naplnil svou cestu a dostal se plně ke svému potenciálu, na který je v této chvíli připraven. Pokud jsme sešli ze své cesty, osud zasáhne, aby vás navrátil na správnou cestu.

To, co se v poslední době děje, jen zviditelňuje, že z pohledu čistého vědomí – božského plánu (nazváno lidskou řečí): Božství došla trpělivost! Je to stejné, jako když moudřejší, vědomější vede toho druhého a nabízí, chápe, rozumí a čeká, až ten druhý se dovyvine a nalezne stejné vědomí, dostane se k poznání, ale je tam na to určený čas, do kdy se to má stihnout. Tím, že máme svobodnou vůli a velmi často ji používáme k „odporu“ – já to chci mít po svém, nebo: Ne vůle Tvá, ale vůle Má se staň!, tak to je ten kámen úrazu… Stavíme se nad Boha. Pak i ten vědomý musí vědomě použít svou sílu – Tak a dost! Využije svou sílu, energii, aby tato síla prostoupila tím druhým a on si prožitkem sáhl na sílu (toho, co ho přesahuje) svého učitele….a probudil se.

Stejně tak se dají symbolicky brát erupce na Slunci, které proběhly v úterý 17.3. před částečným zatměním, jarní rovnodenností… Je velká lež – nevědomost, když bylo tvrzeno, že na člověka to nemá žádný vliv!!! Od té doby je Slunce jiné, má větší sílu…. Lidem více zviditelňuje svou existenci, přítomnost. Slunce symbolizuje Život, životní sílu, jasné vědomí, jasnost, Božství, boží jiskru v nás, která se má projevit přes naši individualitu. Je to velmi těžké, dát to lidských slov, která jsou tak „malá“- omezující…

Venuše – Boží Matka se přidává k harmonickém aspektu (25. – 31. 3.) na Pluta a Černou Lunu a vytváří velký zemský trigon. Rozehrává se velká Božská hra, aby lidé pocítili sílu Božství… Tím, že je to v harmonickém postavení a v zemském znamení, prožijí si lidé hluboké city Lásky. Přichází „osudovost“ ve vztazích. Pocítíme, že bez Lásky nemá nic smysl… lidé si prožijí hloubku svých citů lásky, prohloubení vztahů, větší stabilizaci a harmonii vztahů, větší pocit bezpečí oddanosti, přijetí závazku… Bez oddání se si stále držíme kontrolu a nechceme se pustit své moci. Ten, kdo se neoddá Životu, proudu vývoje, s tím bude silně zatřeseno…. Bohužel si to děláme sami, že se musíme dostat až na dno, abychom pustili svou moc a dostali se do pocitu bezmoci a teprve tam začneme hledat víru. Všechno si to tvoříme my, lidé. Čisté vědomí je tady pro nás v neustálém dávání… Záleží na nás, nakolik jsme otevření, v souladu a vědomi si, že nás něco přesahuje….

Je to symbolický obraz: „Slunce sestoupí na Zem.“

S láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

—————

Zpět