ZROD POCHOPENÍ...horoskop na období od 9.11 do 15.11.2015 Petra Nel Smolová

09.11.2015 20:10

Slunce ve Štíru se dostává do konjunkce s Merkurem a v harmonickém aspektu na Chirona. Merkur přináší dobré podmínky ke komunikaci, studiu a pochopení. Merkur je mysl- posel mezi dvěma stranami, proto se budou dařit uzavírat nové obchody, smlouvy, úspěšně skládat zkoušky a tam, kde nešlo něco vykomunikovat nebo bylo něco nepochopeno, tak je ideální doba na vysvětlení a pochopení. Vzhledem k tomu, že konjunkce je ve spojení s Chironem, je to léčení skrze slovo. Slovo má velkou moc a v této době se projeví moc slova. Jestli zraní nebo vyléčí, záleží na záměru, na základní myšlence. Slovo je projevení toho, co je skryté. Někdy je potřeba, aby něco bylo vysloveno nahlas, aby člověk mohl udělat krok dál. Když se něco nevysloví, je to jako lano, které nás nevědomě poutá k tomu, co nebylo projeveno. Zároveň je potřeba mít zodpovědnost za svá vyřčení, protože co je vysloveno, to již nelze vrátit zpět. Je to již zhmotněno, a. pokud jste v minulosti vyslovili něco, co vás nyní mrzí, nebo bylo pochopeno jinak, je nyní ideální čas na vysvětlení a potřebné rozpuštění. Komunikace, sdílení s druhými je nejpodstatnější v tomto týdnu. Na druhé straně je potřeba si uvědomit zbytečné „tlachání“ o něčem. Mluví se, aby se mluvilo, aby nebylo ticho. Protože když se mluví, člověk překřičí své nitro, své myšlenky. Být v tichu a o samotě je pro člověka nebezpečné. Slyšel by svou duši. Jestli budete promlouvat s lidmi nebo se svou duší záleží na vás. Ideální je činit obojí. V tomto období je dobré skrze slovo zviditelnit své zranění a zároveň se bude objevovat přiznání bolesti z ohrožení, ztráty smyslu, strachu ze ztracení se.

V nitru lidí je tolik bolesti, strachu, bezmocnosti, bez víry z celé situace, která se děje kolem nás. Tím nepřiznáním a snahou lidského řešení, které je odpojené od duchovních zákonitostí, to nikam nevede. Přiznáním své bezradnosti a nefunkčnosti lidských zákonitostí otevřeme cestu Božské síle. Znáte určitě u sebe, že až se dostanete na dno, teprve pak začnete hledat něco, co vás přesahuje, a začnete se modlit. Bohužel lidská přirozenost se musí dostat na dno, aby člověk objevil to, co ho přesahuje a toto vědomí mu na vždy zůstává. Objevení své sounáležitosti s Bohem. Pak záleží, jestli s tím je vědomě spojen, nebo si na to vzpomene, až když dlouho trpí. Stačí si vzpomenout a procítit spojení. Jedna myšlenka a jakou má moc!

Novoluní nastává 11. 11. před 19 hodinou, kdy Slunce a Luna jsou v konjunkci s Merkurem. Zrod nové myšlenky, přerození mysli, postoje, to je změna, která proběhne skrze rozhodnutí. Mars v konjunkci na Dračí hlavě značí rozhodnutí tak mocné, konstruktivní a jasnozřivé. Sabiánský symbol, na kterém novoluní stojí : Žena odhrnující dva tmavé závěsy, které zakrývají vstup na posvátnou stezku. Klíčová myšlenka: Lidskému vědomí je zjeveno, co leží za hranicemi dualistického poznání. Žena symbolizuje duši – cítění, tušení, intuici, která strhává závoj z mysli plné „buď a nebo“, „pro a proti“, „dobré a zlé“, kdy sama mysl není schopna vnímat nic jiného. Cesta k mystickému sjednocujícímu životu se otevírá po odstranění temnoty strachu, egocentricity a dualistické morálky. Pozitivní spoléhání na víru a intuici dodá odvahu projít tmou a dokázat pustit se všeho povědomého a tradičně známého. Tak může být rozhrnut závěs a možnost vrhnout se do neznáma, co vaše mysl (program) nezná. Otevření nových možností. To vše za podpory Chirona, moudrého duchovního učitele.

Když lidé ztrácejí naplnění, smysl ve svém životě, ukazujete to, že jejich cesta byla naplněna. Je potřeba vše s tím spojené s vděčností opustit a vydat se novou neznámou cestou. A když jsem ve strachu, stagnuji, tím se odpojuji od podpory, protože popírám základní vesmírný zákon a to je neustálé zdokonalování se (vývoj) a není proč, aby vesmír podporoval, to co se nechce vyvíjet. Tím pádem člověk bude v utrpení tak dlouho, jak se pro to rozhodne. Někdo i po celý život. Když vstoupím na novou cestu s odvahou, odvahou jsem veden a podporován. Vy nemáte rádi dobrodružství? Celý život je velké dobrodružství a objevování nekonečných možností.

Venuše vstoupila do znamení Vah, do svého znamení, a od 12. do 21. 11. se dostává do konjunkce s Černou lunou, a je to osudová doba pro lásku, vztahy, umění, hodnoty, naplnění a věčnosti. Objeví se touha, a touha je nejsilnější hybný pocit, právě k vývoji. Tak aby bylo něco naplněno, jste vedeni přes touhu, ta vás vede a ovládá. Touha jako taková je nástroj, jestli bude touha přes lidské vášně nebo touha přes božské, je zase otázkou vědomí člověka. V lidské přirozenosti se objeví osudová setkání, která jsou spojena s dluhy minulosti, a abyste splatili dluh, popadnou vás vášně, které vás budou ovládat. Nevidíte ve skutečnosti realitu, jen svou (nebo spíše vesmíru)projekci, abyste na konci s velkým rozčarováním objevili skutečnou pravdu. Proto je to doba velkých pokušení, sklon k nevěrám, závislosti na přijímání, finančním podvodům, dluhům. Vyrovnává se karma v oblasti lásky, tam kde jste ji neocenili, zneužili, odmítli, může přijít pochopení, co pro vás láska znamená a navrátíte jí uznání. Tam, kde jste ji právě přecenili, byli na ní závislí, je potřeba své závislosti odejmout. Je potřeba pochopit rozdíl mezi zamilovaností a láskou, to jsou dvě rozdílné esence. Ženy budou vyzařovat silně mystické ženství, které má být „zasvěcením“ pro muže, aby rozpoznali rozdíl mezi zamilovaností a láskou. Zamilovanost je spojena hodně s fyzickou úrovní, vášněmi a především představou o ženě. Jsou zamilovaní do své iluze. Láska je, že muž miluje ženu, protože je taková, jaká je, v realitě. Takže muž dostane možnost skrze patřičnou ženu „nástroj“ k pochopení, tak potká pokušitelku nebo láskyplnou ženu. Ženy si právě projdou pocitem, zda jsou přijímány a milovány takové jaké jsou. Často slýchám od žen to, že jsou milovány jen když jsou v pohodě. Ale když je něco trápí, muž raději uteče. Tím se ta žena necítí být milována taková jaká je a tím ani není schopna muži dát lásku v plné bohatosti.

Obojí je ve skutečnosti o hodnotě.

Přejí objevný týden s láskou Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

—————

Zpět