Cesta za Světlem s Petrou Nel Smolovou

Milí přátelé,

v čase před svátky Jara a Velkou nocí si vás dovoluji pozvat na setkání s astroložkou Petrou Nel Smolovu.
 Petra Nel se zabývá karmickou astrologií a osobně jsem měla možnost poznat její práci, která pro mne byla hlubokým zážitkem s poznáním, které přetrvává....Chcete-li se dozvědět o Petře více, zde je odkaz na její stránky: https://www.astrologiepetranel.cz/ a též doporučuji video, které má tři části- Rozhovor s astroložkou Petrou Nel Smolovou: https://www.astrologiepetranel.cz/video/ 
Ráda bych nevšední zážitek s Petrou zprostředkovala i vám, v myšlence, které Centrum duchovní obrody provází...
 
Velmi se tedy těším na setkání, které se uskuteční 
17. dubna 2014 od 17.00 hodin, na Statku Bernard v Královském Poříčí.
Příspěvek 250,-Kč
Téma prožitkového semináře je Cesta za Světlem.
Naše Cesta za Světlem se dotkne Slunečních znamení. Tato znamení nám ukazují, přes jaké naše vlastnosti v sobě probudíme vnitřní Slunce. Prožitkem se v nitru spojíme se svým archetypem Slunce a naučíme se, jak čerpat energii a spojovat se se Sluncem fyzickým.
Pokud vnímáte, že byste se rádi setkání zúčastnili, přihlaste se, prosím, buď na stránkách www.centrumduchovniobrody.cz, sekce přihlašování na akce, nebo mailem na sarka.benesova8@seznam.cz. 
 
Moc se na vás těším...
S láskou, úctou a pokorou...    Šárka Benešová