INTUICE, SNY, SYMBOLY ...PETR VLADYKA

Intuice, sny, symboly

jak k nám promlouvá pravá mozková hemisféra? Intuice, která  má domov v pravé hemisféře, k nám stále hovoří..bohužel jí ne všichni vnímáme a rozumíme. Jazyk symbolů a podvědomí vás ve škole neuučí. Intuici do psychologie legitimně uvedl C.G.Jung jako základní lidskou schopnost a postavil ji na úroveň myšlení, cítění a vnímání. Nyní máme možnost tuto schopnost rozvíjet a porozumět jejímu obsahu.

Víkendový seminář je určen zejména pro účastníky seminářů Petra Vladyky - Učení a paměť pravou hemisférou a Procesy za komunikací. 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 31.1.2016!!!!!