OZVĚNY BUDOUCNOSTI - Pjér la Šé´z a Libor Šmejkal

Milí přátelé,

srdečně vás zvu na prožitkový, sebepoznávací seminář Ozvěny budoucnosti, který povedou osoby povolané. Těšit se můžete na Pjéra la Šé´ze-psychologa a Libora Šmejkala-malíře, který mluvené slovo doplní o praktickou část. A jak to celé vzniklo?

V loňském roce se zrodila myšlenka uspořádat prožitkový-sebepoznávací seminář, který by propojil vědu a umění. Proč zrovna věda a umění? Jde totiž o propojení racionálna a iracionálna, neboť to jsou pradávné protiklady, které jen zdánlivě není možné propojit. A přesto není duše nasycena, nedostává-li se jí obou protikladností. Proto je nevyhnutelné, abychom oba tyto způsoby existence účinně propojovali. 

Už už slyším hlasy, ale já neumím malovááááát. O to v semináře vůbec nepůjde, neboť vybrané techniky vychází z arteterapeutických a psychohygienických postupů, nekladou na malujícího žádné nároky schématického opakování a perfektního výsledku. Naopak, nabízí možnost odpočinout si, hledat a hrát si, osvěžit se a zažít.