Procesy za komunikací - víkendový seminář s Petrem Vladykou

Milí přátelé,

i v letním čase a době "prázdnění"...čehokoliv...těla, mysli...nezahálím a připravuji pro Vás zajímavá setkání s lidmi, se kterými jsme se v minulosti v centru setkali. Jedním z nich je Mgr. Petr Vladyka, psycholog a terapeut, který externě vede specializované univerzitní semináře na téma "Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání" a "Odkrytá komunikace". Též vedl celostátní specializovaná školení forenzních psychologů, celostátní výcviky pro učitele SŠ, ZŠ a již dvacátým rokem vede kurzy a zážitkové akce zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou, relaxaci a psychoterapii.

Naposledy jsme měli možnost setkat se s Petrem Vladykou při Etnických tancích, kde jsme hovořili o připravovaném víkendovém semináři Procesy za komunikací, na kterým Vás nyní co nejsrdečněji zvu...
 
KDY: 29.8. - 31.8.2014
KDE: Statek Bernard, Královské Poříčí, Šachetní 135
FORMA: Seminář přesahuje formu přednášky, zahrnuta účast na živých ukázkách + rozbory + testy + diskuse
S SEBOU: pohodlné oblečení, podložku či polštář k sezení na zemi, jídlo na celý den, popř. možnost obědu v místní restauraci
CENA: 2.250,-Kč (cena zahrnuje 25 hodin kurzu, test na podvědomé vzorce/scénáře, desky, učební materiály, pomůcky, občerstvení - káva, čaj, voda)
 
Co o semináři říká Petr Vladyka?

"O procesech ukrytých za komunikací, které slouží k manipulaci a odsávání energie, a o našich vlastních podvědomých "hrách", se tolik nepíše. O velké moci podvědomí však existuje mnoho knih. Na semináři k tomu získáte zcela konkrétní postupy. Na rozdíl od "normálních" komunikačních kurzů - zde procházíme jednotlivé skryté zákonitosti a dostáváte konkrétní techniky pro uvolnění a využití této energie. Také odkrýváme energii blokovanou  podvědomými negativními scénáři a vzory pocházející z období dětství a dospívání, které vznikly na bázi komunikace a které nás stále blokují,  a o kterých většinou ani nevíme. Pak v dospělosti se díky těmto scénářům opakovaně dostáváme do situací, které nechceme. (Věta typu: "Proč se mi tohle pořád děje?" vždy indikuje blokující scénář). 

Další oblast kde se sami nevědomě programujeme, je náš vnitřní rozhovor, ta nejdůležitější oblast komunikace - sami se sebou, neboť její obsahy či zlozvyky přímo určují jak se bude dále vyvíjet náš život. Uspořádáme-li náš vnitřní rozhovor podle zákonitostí Alchymie slova /nemyslím tím "pozitivní myšlení", ale hlubší a opravdovější podstatu/,  změní se podstatně i náš život a situace kolem nás.

V neposlední řadě se každého z nás dotýká komunikace s okolím, kde se nejedná o slova, ale o to, aby z nás ten druhý (a mohou to být i ti nejbližší) dostal "růžovou" či "černou" energii, tedy je potřeba si osvojit obrany proti vysávání. Každé z těchto schémat na semináři podrobně odkrýváme a dostáváte propracované techniky, které toto vysávání od ostatních silným a elegantním způsobem znemožňuje. Pravidelným efektem těchto postupů je vždy zlepšení ve vztazích s lidmi, a to někdy i ihned. Poskytuje i velice reálný postup jak vyjít z bludných kruhů nejen v komunikaci ale i v životě."

Pokud se Vám jeví seminář zajímavým a rádi byste se zúčastnili, přihlásit se můžete prostřednictvím v sekci přihlašování na akce a nebo mailem sarka.benesova8@seznam.cz.

 Místo je pro Vás rezervováno po úhradě zálohy ve výši 1.000,-Kč, na č. účtu 221325722/0300, variabilní symbol 293031. Počet účastníků je omezen.

Těším se na setkání, těším se na každého z Vás...

Krásné letní dny.

S láskou a úctou...Šárka Benešová

Centrum duchovní obrody