Lektor specializovaný na využití potenciálu pravé hemisféry mozku. Petr vede specializované VŠ semináře na téma „Zážitkové, alternativní metody ve vyučování"a „Odkrytá Komunikace“, celostátní akreditované výcviky učitelů ZŠ a SŠ. Již 18 let vede kurzy a zážitkové akce zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou, progresívní učení, psychologii, specifickou komunikaci a rozvoj kreativního myšlení. Absolvoval PedF UK, profesní výcviky v několika směrech psychoterapie, výcvik v Sugestopedi-i/Superlearnin¬gu.

Kurzy a aktivity pro rozvoj osobnosti:

INTUICE A SYMBOLY

•Práce s pravou mozkovou hemisférou
•Intuice z pohledu moderní humanistické psychologie a šamanských přístupů

 

PROCESY ZA KOMUNIKACÍ

•Jak se bránit vysávání a manipulaci, vyjít ze scénářů v komunikaci i životě
•Alchymie slova, Procesy i jednoduché techniky, které věci v životě změní ..hned

 

UČENÍ A PAMĚŤ PRAVOU HEMISFÉROU

RELAXACE A PSYCHOHYGIENA

•Jak dosáhnout hlubokého odpočinku pro načerpání sil a odreagování od pracovní zátěže, jak bránit vzniku psychosomatických projevů nemoci, vzniku deprese aj. psychických potíží.
•Co s rušivými myšlenkami, Techniky na okamž.zklidnění a jak se energizovat.
SECRETs pro každý den + Cesty k cílům

•Napojování se na zdroje.
•Jak začít uvádět do praxe to, pro co se rozhodneme.
•Rozpracování do konkrétních kroků pro každodenní použití.
•Jak myšlenky utvářejí okolnosti kolem nás, jak se cítíme, jak na věci nahlížíme, co dostáváme.

 

WORLD CIRCLE – kruhové tance z různých kontinentů